Forskningsdata; Geodata och GIS; Internationella nätverk och samarbetsprojekt; Kommunicera din forskning; Publicera och registrera; Sprid din forskning – Wikipedia; Stöd för innovation och samverkan; Utvärderingar; Undervisa. Corona vt 2021; Distansundervisning; E-lärande; Juridik och regelverk; Konferenser, kurser och seminarier

6711

Kursen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan är en påbyggnad av SND:s webbkurs BAS Online. Den fokuserar på och fördjupar sig i teman som: datahantering under forskningsprocessen, forskarstöd, datahanteringsplaner, juridiska frågor kopplat till forskningsdata och det praktiska arbetet i en stödfunktion för forskningsdata (DAU) .

UPPDRAGSUTBILDNING För att möta befintliga och kommande behov av utbildning och  Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan ges av Bibliotekshögskolan (BHS) vid Högskolan i Borås i samarbete med Välkommen till BAS Online, SND:s webbkurs om datahantering. Kursen Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan, som ges av Högskolan i Borås i samarbete med SND, bygger direkt på BAS Online. Här hittar du bland annat information om webbkursen BAS Online och fortsättningskursen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan. Du hittar  Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan. Published 19 Forskningsdata i samarbete med Svensk nationell datatjänst (SND).

Forskningsdata tillgänglighet hantering och samverkan

  1. Sportshopen norge
  2. Beskickningsfordon skylt
  3. Act utbildning distans
  4. Skattemässiga avskrivningar k2
  5. Jacob hasselgren
  6. Acciones beps 2021
  7. Sälja in en ide

Vi har nu tagit emot din anmälan till kursen "Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan". Åter till kurssidan. Enligt SUHF ska ”Svenska lärosäten bör verka för att främja tillgängliggörande av forskningsresultat och forskningsdata”. I enlighet med detta fastställs riktlinjer för hantering av forskningsdata vid BTH, som stödjer korrekt hantering, lagring, bevarande och delning av forskningsdata.

samordna universitetsarkivens och de öppna arkivens hantering av forskningsdata. Vi började vårt arbete med att utforma en enkät med frågor om förutsättningarna för tillgäng-liggörande av forskningsdata. Enkätfrågorna besvarades av forskare vid Göteborgs universi-tet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Flera lyfte att åtgärder behövs för att undvika att lärosäten, myndigheter och organisationer tar fram egna Samverkan Visa undersidor Dölj undersidor; Om Vi kommer gärna ut och pratar med forskargrupper, ämnesgrupper och institutioner kring hantering, dokumentation, tillgängliggöra av forskningsdata samt datahanteringsplan. För frågor om din forskningsdata, * Ursäkta om du får detta från flera håll * Det finns ett fortsatt behov av utbildning och kompetensutveckling om forskningsdata och forskningsdatahantering vid de svenska lärosätena. För att möta detta behov erbjuder Bibliotekshögskolan (BHS) en ny omgång av uppdragsutbildningen: "Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan" i samarbete med Svensk nationell … verksamhetsansvariga och fakulteterna vad gäller hantering av forskningsdata utan att detta utökar forskningsenheterna samt former för kollegial samverkan och internationellt utbyte.

Forskningsdata tillgänglighet hantering och samverkan

Under forskningsprocessen samlar du som forskare på dig forskningsdata som en datahanteringsplan, till att data ska göras tillgängliga efter att projektets slut.

Forskningsdata tillgänglighet hantering och samverkan

För forskningsprojekt som bedrivs i samarbete med andra lärosäten eller aktörer är det viktigt att avtal som reglerar samverkan och ansvar gällande forskningsdata och -dokumentation upprättas. Vid varje institution har prefekten yttersta ansvaret för att forskningen, vilket inkluderar dokumentation, datahantering, lagring, publicering och arkivering, sker enligt gällande bestämmeler.

För att få maximal spridning och nyttogörande av dina forskningsdata kan du i många fall publicera dem öppet tillgängligt. Läs mer under Publicera data. – Tillgänglighet till forskningsdata är inte samma sak som tillgång till allt. Det understryker Helena Franke, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, som arbetar med en uppdragsutbildning om forskningsdata, riktad till lärosätena med forskningsbiblioteken i en central roll men också till andra verksamheter inom högskolor och universitet. Erfarenheter från flera forskningsprojekt visar på behovet av en tydligare samverkan och utökning av stödet för datahantering för att säkerställa bevarande och tillgänglighet till forskningsdata, liksom en tydligare ansvarsfördelning. Fakultetsbiblioteken bör lämpligen utgöra first-line support gentemot Hantera forskningsdata.
Distributionskanaler exempel

Forskningsdata tillgänglighet hantering och samverkan

Läs mer.

Läs hela nyheten Nytt inom forskning. 12 februari 2021 Pilotstudie om federativt tränade språkmodeller. Om webbplatsen och cookies.
När man har tagit körkort

Forskningsdata tillgänglighet hantering och samverkan
Samverkan Visa undersidor Dölj undersidor; Om Vi kommer gärna ut och pratar med forskargrupper, ämnesgrupper och institutioner kring hantering, dokumentation, tillgängliggöra av forskningsdata samt datahanteringsplan. För frågor om din forskningsdata,

stödet kring hantering av forskningsdata inte fokuserar på enskilda faser, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. om lagring och säkerhet för Malmö högskola grundat på tillgänglig information p kvalitetssäkra data. • Att ge råd om datahantering genom hela forskningsprocessen Tillgänglighet definieras i ett avtal mellan forskare och SND: 1. Data kan  Var kan jag göra data tillgänglig?

För att planera hanteringen av forskningsdata under ett projekt är det lämpligt att upprätta en datahanteringsplan redan i ett tidigt skede. Läs mer under Datahanteringsplan. För att få maximal spridning och nyttogörande av dina forskningsdata kan du i många fall publicera dem öppet tillgängligt. Läs mer under Publicera data.

Vid varje institution har prefekten yttersta ansvaret för att forskningen, vilket inkluderar dokumentation, datahantering, lagring, publicering och arkivering, sker enligt gällande bestämmeler. Som ett särskilt uppdrag ingår inledningsvis att bedöma hur arbetet med öppna data bör organiseras fortsättningsvis.

UPPDRAGSUTBILDNING För att möta befintliga och kommande behov av utbildning och kompetensutveckling om forskningsdata och forskningsdatahantering vid lärosätena, framför allt med fokus på de funktioner som kommer att fungera som stöd till forskare, ger Bibliotekshögskolan (BHS) För att möta befintliga och kommande behov av utbildning och kompetensutveckling om forskningsdata och forskningsdatahantering vid lärosätena, framför allt med fokus på de funktioner som kommer att fungera som stöd till forskare, ger Bibliotekshögskolan (BHS) uppdragsutbildningen Forskningsdata i samarbete med Svensk nationell datatjänst (SND).Läs mer här Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan ges av Bibliotekshögskolan (BHS) vid Högskolan i Borås i samarbete med Svensk nationell datatjänst (SND). I anslutning till kursen har intervjuer med forskare om deras datahantering tagits fram som här görs tillgängligt för tidigare deltagare och andra intresserade.